2010 KPSS SINAVI PUAN HESAPLAMA

P U A N L A M A

3.5.1 Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az bir soruyu doğru ya da yanlış işaretlemesi gerekir.

3.5.2 Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak 2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.

Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94, önlisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 + ———————————————-

[2 ( B – X )] – S

Kısaltmalar:

KPSS – Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP – Ağırlıklı standart puan

X – ASP dağılımının ortalaması

S – ASP dağılımının standart sapması

B – ASP dağılımındaki en yüksek ASP

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir