KPSS SINAVINDA ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a)   2010-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ

Bu belgenin üzerinde, adayın kimlik bilgileri ile sınav tarihi ve saati, sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi olmayan veya bu belgenin fotokopisi veya faksı ile gelen adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

b)   FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ

Sınava girebilmek için Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, adayın kimliğini gösteren fotoğraflı ve soğuk damga ile onaylı bir belge (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) gerekmektedir.

c) BİR FOTOĞRAF

Sınavda salon görevlileri, adayın Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafın adayı tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri adaydan, kendisini kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan, kurallara uygun olarak çekilmiş bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:

en az iki adet koyu siyah ve yumuşak (B2, B1 ya da HB) kurşun kalem, yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtıraş

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin aslı ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sınava alınmayacak; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.

Aday, başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Bu kurala uymaya adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu nedenle adayların sınava gelirken cep telefonlarını yanlarında bulundurmamaları gerekir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir