RAMAZAN AYINA MAHSUS GECE NAMAZLARI

1-) BİRİNCİ GECE: Bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatta kadir olduğu sureyi okusa Allah’ u Teala o kişiye üç türlü iyilik verir.

a) Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.

b) Bu ay içindeki orucunnu ve namazını kabul eder.

c Gelecek yıla dek fakirlikten emin eyler. (Bi iznillah)

2- İKİNCİ GECE: Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dörder kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa, o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez. İmansız kalmak tehlikesinden emin olur. İki iyilikte Ahirette bulur, Cehennemden azad olur, Cennette felah bulur. (Bi iznillah)

3-ÜÇÜNCÜ GECE: Bu gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas ile iki rekat namaz kılan kişi Ebabekir Sıddık elinden bir kase dolusu kevser şarabı içer ki asla susuzluk görmez.(Bi iznillah)

4-DÖRDÜNCÜ GECE: Bu gece bir Fatiha ve dört kere ”Vel Asr” okuyarak altı rekat namaz kılan kişi altı türlü iyilik bulur. Müslüman olarak ölür ve dirilir. Kabir sualine İhlas okur gibi cevap verir. Yüzü ayın ondördü gibi olur. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebabekir Sıddık, köprü başında ona cenneti muştular. (Bi iznillah)

5- BEŞİNCİ GECE: Bu gece dört rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta bir Fatiha ”El Hakümüttekasür” ikinci rekatında bir ‘Vel Asr”,

üçüncü rekatında bir ”Eraeytellezi” dördüncüde üç İhlas okusun. O kabir azabı görmez. Günahlarını defterinden kazır, sevap yazar… (Bi iznillah)

6- ALTINCI GECE: Bu gece bir kimse bir Ayetel Kursi ile ”Şehidellahü” ayetini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa Allah’u Teala buyurur: ”Ey kulum bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol, güzel işlerden yüz çevirme. (Bi iznillah)

7- YEDİNCİ GECE: Bu gecenin yarısında dört rekat namaz kılan kimse, her rekatında ihlas ve onar kere Felak-Nas okursa Hak teala meleklere buyurur ”Görün benim kulumu ki tatlı uykusunu terkedip Benim rızamı ister. O halde siz şahit olun ki Ben kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim”. (Bi iznillah)

8- SEKİZİNCİ GECE: Bu gece bir Fatiha, on İhlas ve birer kere muavezeteyn ile bir kimse2 rekat namaz kılsa, ona yedi cehennemin kapısı kapanır, sekiz cennetin kapısı açılır. (Bi iznillah)

9- DOKUZUNCU GECE: Bu gece bir Fatiha, on İhlas ve beş kere muavezeteyn ile on iki rekat namaz kılsa , on türlü haceti kabul olunur. Kıyamette yüzü ayın edir hali gibi olur. (Bi iznillah)

10- ONUNCU GECE: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa birinci rekatta bir Fatiha ile Ayetel Kürsi ve Şahidellahü ayeti ile Vezzuha’ yı birer kere, ikinci rekatta birer Fatiha, Sebbih İsme ve Hel etake, üçüncüde Fatiha ile Vezzuha’ yı , dördüncüde Fatiha ile Elemneşrahleke’ yi birer kere okusa Hak Teala o kulunun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki; ”Ben bu kulumu Benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.”(Bi iznillah)

11-ONBİRİNCİ GECE: Bir kimse bu gece dört rekat namaz kılsa, her rekatte bir Fatiha, on Ayetel Kürsi, on İnna Atayna ve on İhlas okusa kıyamet gününde kendisine bütün Peygamberlerin savaşları kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz elli yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

12- ON İKİNCİ GECE: Bu gece Allah’u Teala’ nın verdiği süre ile on rekat namaz kılan kimse muhakkak ki günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur. (Bi iznillah)

13- ON ÜÇÜNCÜ GECE: Bu gece bir kimse bir Fatiha ve otuz Muavezateyn okumak suretiyle altı rekat namaz kılsa, Allah’u Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. O kimsenin günahları denizlerdeki köpükler sayısından fazla olsa da… (Bi iznillah)

14- ON DÖRDÜNCÜ GECE: Bir kimse bu gece bir Fatiha ve otuz ihlas ile dört rekat namaz kılsa, rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur. (Bi iznillah)

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir