Mail adreslerine gelen istenmeyen postalar artık haddini aşmış boyutlarda, firmalar spam yaparken insanlara yaptığı terbiyesizce davranışlarıyla zedeledikleri imajlarına aldırmadan, pervasızca spam mail yollamaktan vazgeçmiyorlar. Dikkat ederseniz, vizyon sahibi şirketlerin bu yola başvurmadığı kolayca farkedilebilir.

Diğer Vizyonsuz Şirketler

Prestij kaygısı yaşamadan, günlük satış rakamlarını gözeten plansız çalışan, günü birlik başarıyı başarı kabul eden karakter yoksunu şirketler ise 1 Ocak 2013  tarihine kadar  at oynatabilecekler, sonrasında gelecek kanunla birlikte alacakları cezaları göze alanlar spam yollamaya devam ederler, ama açılacak davalar sonrası yiyecekleri cezalar akıllarını başlarına getirecektir. Getirmelidir.

Biz vatandaşlar olarak gelen spam maillere aşağıdaki cezai hükümleri 1 Ocak 2013 te girecek olan kanun taslağına dayanarak bütün haklarımızı kullanmalı ve insanları rahtsız edip, zamanlarını çalmakta mahsur görmeyen saygısız, seviyesiz, usülsüz ve terbiyesizce olan bu yöntemle reklam yapmaya çalışanlara gereken cevabı vermeliyiz.

İnsalardan izni olmadan gönderilen mailleride kapsayan Kanun Tasarısının Cezai Hükümleri

Cezaî hükümler

MADDE 12- (1) Bu Kanunun;

a) 3 üncü maddesindeki yükümlülüklere, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki yükümlülüklere, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına veya 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından beşbin Türk lirasına kadar,

b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki veya aynı maddenin ikinci fıkrasındaki,  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki veya 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından onbin Türk lirasına kadar,

c) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki, 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüklere aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ikibin Türk lirasından onbeşbin Türk lirasına kadar,

ç) 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ikibin Türk lirasından beşbin Türk lirasına kadar,

idarî para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi halinde birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idarî para cezası on katına kadar arttırılarak uygulanır.

 

Kanun Tasarısının Tamamı İçin tıklayınız.

1 Ocak tan sonra spam göndermeye devam edinde görelim, 5 bin liradan 75 bin liraya kadar ceza ödemeye mahkum olunca aklınız başınıza gelir belki.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir